top of page

Om Brutunet

2021-06-08 09.48.41.jpg

Om Brutunet

Brutunet ligger på øya Bru i Stavanger kommune. På gården har vi et flott tun og dette fikk vi Stavanger kommune og fortidsminneforeningen sin vernepris for i 2020. Se mer informasjon lenger nede på denne siden, samt linker til eksterne sider. Vi har valgt å markedsføre våre produkter under navnet Brutunet.

På Brutunet har vi rasen Hereford, som er kjøttfe, altså dyr som er avlet fram for å gi godt kjøtt. For å få best mulig kvalitet gir vi dyra våre kun gras.  Vi mener det gir bedre kjøttkvalitet fordi dyrene vokser senere, og vi kan produsere kjøtt kun med de ressursene vi har på egen gård. Dette mener vi også er en miljøvennlig og bærekraftig produksjon av storfekjøtt.

Dyrene går på våre egne beiter fra starten av mai og til oktober, og bidrar slik til å vedlikeholde kulturlandskapet. Om vinteren står dyra i et moderne løsdriftsbygg som ble oppført i 2019. Bygget ligger midt på vår eiendom og drives med solceller og en liten vindturbin. Den ene veggen er åpen slik at dyra har naturlig ventilasjon gjennom hele vinteren, men står tørt og godt. De går fritt og kan legge seg i egne liggebåser når de ønsker. Vi forer slik at de har fri tilgang til gras. Kraftfor benyttes kun for å få tamme og rolige dyr.
 
Vi har etter hvert bygget opp en stamme med flotte og rolige dyr som har et godt liv hos oss. Vi gjør det vi kan for at dyrene våre skal ha det bra, dette er viktig for oss. Våre dyr blir slaktet på Nortura sitt slakteri, mens det kjøttet vi selger videre til forbrukere er pakket på Gamletun Gaard på Vatne i Sandnes. Les mer om salg av kjøtt under "Kjøtt fra Brutunet" i menyen.
2021-05-26 22.08.08.jpg
2021-05-26 22.08.16.jpg
2021-05-26 22.05.52.jpg
2021-06-08 20.54.30.jpg
2021-05-26 22.09.43.jpg

Mer informasjon

Verneprisen deles ut av Stavanger kommune og Fortidsminneforeningen, og tema i 2020 var godt bevarte gårdstun. Vårt tun vant prisen, dette kan en lese mer om her: Verneprisen 2020

Norges Vel har laget en artikkel om den spesielle og miljøvennlige løsningen vi har på energiforsyning til vårt ammekufjøs, dette kan en lese mer om her: Off-grid fjøs

Kontakt, inn- og utmelding av mailliste:

Takk for innsendingen din!

bottom of page